Pensieri preziosi

Pensieri Preziosi – 5 edicione

publicado en: Joieria, Publicacions | 0

Text de M. Àngels Canut amb motiu de l’exposició

Pensieri Preziosi – 5 edicione

La llibertat de la Joia.

Innovazione, colore ed energia: gioelli dalla Scuola Massana di Barcelona

Oratorio di San Rocco

Padova, 2009

 

MANUEL CAPDEVILA

Barcelona, 1910 -2006

S’inicia en l’aprenentatge de joieria al taller del seu pare, el joier Joaquim Capdevila Meya (1876-1959) i a l’atelier parisenc, Lacambra. Assistí a las classes de pintura del pedagog Francesc d’A. Galí a l’Ateneu Politecnicum. Al llarg de la seva vida alternà la professió de joier amb la seva passió per la pintura.

Durant la segona meitat dels anys trenta Manuel Capdevila s’endinsà en el projecte de dignificar la joia. Entenent-la com un mitjà d’expressió artística, hi feu prevaler el fet artístic per damunt de l’artesà. Defugí del procés d’industrialització que havia afavorit la decadència de la joieria.

Aquest propòsit fou compartit pel FAD, per l’Escola Massana i recollit per un grup d’intel·lectuals i crítics d’art que amb el seu suport col.laboraren al restabliment de l’esperit artístic que la joieria havia assolit anteriorment amb els joiells dels Masriera.

Durant els anys de la guerra civil espanyola (1936-1939) residí a París on continuà en solitud i de manera perseverant amb el seu ideari. Hi realitzà uns fermalls d’argent i laca japonesa, en col·laboració amb el lacador Ramon Sarsanedas, amb formes fracturades neocubistes alternades amb d’altres de contorns delicats de clara evocació surrealista, en la línia de Picasso, Braqué, Gris i Hans Arp, Henry Moore i Salvador Dalí, que exposà al Salon d’Automne de París el 1938.

H. Maistre i R. Serlanges, en els seus respectius articles a les revistes Arts Revue Mensuelle Artistique, Llitteraire, Musicale, Théâtrale i La Reveu Moderne Illustrée des Arts et de la Vie, van elogiar la concepció personal i el caràcter renovador de les joies. Malgrat tot, els joiells restaren a l’oblit i fins al 1959, a la Exposición Conmemorativa XXX Anivesario de la Escuela Massana Conservatorio Municipal de Artes Sunturarias, no prengueren una projecció internacional. Des del punt de vista estètic, els fermalls obriren una fractura en els cànons establerts. Actualment formen part de la col·lecció del Museu Nacional d’Art de Catalunya juntament la Corona Kolbe, important peça d’orfebreria realitzada el 1954.

De retorn a Barcelona el 1939, Capdevila inicià la represa al taller familiar malmès pels anys del conflicte civil i n’assumí la direcció artística. Les roses, flors de neu, clavells realitzats en membrança de l’estada al país veí, mostren una extrema exquisidesa i un l’elevat coneixement de l’ofici. Conjuminà l’afany renovador de l’etapa floral amb el tempteig i l’observació de nous materials: pedres de platja, branquillons de fusta, petxines, clars de lluna… elements naturals que, amb una mínima manipulació, adquirien una extraordinària bellesa que implicà, alhora, una variació formal. Joies úniques i personals, obrades amb materials austers i de continguts exultants. L’interès plàstic superà el material. Un enaltiment de la joieria que situaria Manuel Capdevila d’una manera preeminent a l’avantguarda de la joieria internacional amb un postulat que transferí a l’orfebreria civil i també a la religiosa, en un treball delicat no pas exempt de sobrietat.

A Barcelona, l’Escola Massana era el centre on és fomentaven les ensenyances de les Arts Sumptuàries i Decoratives, especialment les d’aquells oficis artístics la tradició dels quals corria el perill de caure en l’oblit. Lluís Maria Güell n’era el director i el 1958 començà a planejar els actes commemoratius del 30è aniversari de l’Escola. Per a l’esdeveniment, comptà amb la col·laboració dels exalumnes Manuel Capdevila, Jordi Mussons i Enric Cluselles.

Així, es preparà, l’Exposición Conmemorativa del XXX Aniversario de la Escuela Massana Conservatorio Municipal de Artes Suntuarias, que tingué lloc el 1959 a l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona. Capdevila hi participà com exalumne presentant pintura i diverses peces de joieria, entre les quals destaquen els fermalls obrats a París el 1937. L’Exposició fou el testimoniatge de la tasca desenvolupada per l’escola al llarg dels anys i de l’adaptació als nous corrents estètics.

Güell, coneixedor de l’obra i el ideari de Capdevila, va voler col·laborar-hi amb el projecte de crear dins l’escola l’Aula oberta de joieria. En ocasió dels actes commemoratius, li n´oferí la direcció a Capdevila, atorgant-li confiança i llibertat, perquè la disposes i la dirigís, segons el seu criteri; Capdevila acceptà, amb la condició que la proposta inicial s’ampliés per tal de poder destinar una part del programa al vessant artístic i una altre al tècnic, ambdós vinculats entre si, l’un al servei de l’altre. Així doncs, la joieria i l’orfebreria quedarien integrades en el quadre d’ensenyaments tècnics i pràctics de l’escola i dins l’àmbit de les Belles Arts.

Aquests ensenyaments eren una necessitat imperativa, ja que els alumnes aprenents de joieria i argenteria eren cada cop més nombrosos dins l’escola, en detriment dels tallers professionals, on cada vegada n’hi havia menys. Els nous deixebles eren joves il·lusionats, interessats per la creació plàstica i per l’aprenentatge de l’ofici, precisaven d’algú que dirigís les seves aspiracions bàsiques per a convertir-se en bons joiers i orfebres. Les joies fetes a l’escola estaven lliures dels condicionaments comercials, els alumnes podien gaudir de les possibilitats creatives alhora que cercaven solucions per al desenvolupament de les seves pròpies idees, a diferència dels tallers on treballaven, on això no era possible perquè el programa de treball estava cenyit a les circumstàncies laborals de la producció.

L’Escola fomentava i vetllava la sensibilitat artística, alhora que formava nous creadors. Hi havia una profunda compenetració entre deixebles i mestres, es deixava un marge ampli d’iniciativa a l’alumnat. Cada fi de curs s’organitzava una exposició amb els treballs dels alumnes que era seguida pels crítics d’art, qui en els seus escrits descobrien artistes novells.

Capdevila es feu càrrec de les classes teòriques d’ensenyament artístic i de concepte. Les classes, que tenien una vintena d’alumnes, despertaren un gran interès. Saber mirar n’era el títol del temari. Ensenyava als joves deixebles a mirar. Mirar, descobrir, treballar, de la mateixa manera com s’ensenyen totes les arts, la pintura, la música. Mirar, ensenyar a entendre i ensenyar a mirar quan es fa l’obra, i el seu entorn per dins i per fora.

Amb el seu mestratge Capdevila transferí a l’alumnat la idea defensada per l’escola alemanya: l´educació de la reflexió, de forma intel.lectual, i de l’ofici, la realització, com a parts integrants d’un tot per tal de conciliar el concepte de joia amb els ideals del moment. L’art era el pensament i l’ofici, el llenguatge. Entenent la joia com un mitjà d’expressió, de comunicació, com una realitat sensible relacionada amb altres llenguatges artístics. Uns estímuls que l’aproparien a la nova joieria internacional.

L’Escola tenia un programa d’estudi ampli i concís. S’intentava que els estudis estiguessin plens d’oportunitats i tinguessin l’equilibri necessari i els fonaments precisos per dissenyar. Hi havia llibertat en les realitzacions. S’inaugurava una etapa que s’apartava de la joieria comercial, i de mica en mica s’endinsava dins del món artístic, apartant-se de l’artesania. S’introduïa també el concepte de disseny industrial i la possibilitat de treballar en sèrie i amb nous materials plàstics.

En els cursos superiors, assentades les bases de l’ofici, es valorà la iniciativa individual. S’orientava a l’alumne a la realització personal, cultivant-ne les preferències pròpies alhora que s’estimulava la realització del producte de l’enginy i la inspiració. Quan calia, s’exercia la tutela.

S’ampliaven les funcions tradicionals, sense alterar la funció de la joia com element diferenciador social i personal. El valor creatiu substituí al valor econòmic.

Durant el seu mestratge, Manuel Capdevila establí contactes amb l’escola de Pforzheim, Kunst Werkschule, considerada el centre d’avantguarda de la joia, reconeguda arreu del món per la qualitat dels seus professors, capdavantera de la nova joieria els anys seixanta. El director n’era Karl Schollmayer: per ell la joia era un element de decoració personal, ornamentum humanum. Capdevila feu les gestions necessàries per portar a l’escola una exposició de treballs de l’Escola d’Arts i Oficis de Pforzheim, ajudat des d’Alemanya per Klaus Ullrich i Reinol Reiling, professors i amics, com una manifestació inicial de l’intercanvi cultural entre els dos centres de pedagogia artística.

El 1961 va participar en la important exposició d’orfebreria a la International Exhibition of Modern Jewellery 1890 – 1961, organitzada per la Corporació d’Argenters de Londes i el Museu Victoria & Albert, juntament amb altres joiers remarcables com Jensen, Lalique, Van de Velde i, els catalans Ramon Sunyer, Jaume Mercadé, Lluís Masriera…

El gener i febrer de 1962 tingué lloc a l’antic recinte de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona l’exposició que amb el títol Exposición de trabajos de la Kunst Werkschule de Pforzheim, s’exhibiren els projectes i realitzacions més característics de les especialitats tècniques cursades a Pforzheim. La qualitat dels treballs exposats confirmaven l’alt grau de formació assolit pels artistes d’aquell centre, el més important de l’especialitat a Alemanya.

La secció de joieria presentava unes obres revolucionaries, els seus professors s’inscrivien en l’avançada de la investigació de l’especialitat a Europa. Malgrat que dins l’àmbit barceloní no transcendí, l’exposició significà un punt de partida, perquè serví d’incitació a l’alumnat. Joiers catalans establiren contacte amb tallers alemanys, hi estudiarien, hi exposaren les seves obres i propiciaren intercanvis en les investigacions. Karl Schollmayer, Reinhold Reiling, Klaus Ullrrich i Herman Start, foren els mestres d’aquesta nova generació; alguns d’aquells alumnes han esdevingut professors de l’Escola Massana i des de les seves aules s’ha creat i promogut aquesta nova tendència que ha seguit camins paral·lels als de l’escola alemanya quant a investigació i divergents en els resultats.

L’exhibició confrontà els treballs d’ambdues escoles. Incidí entre els estudiants catalans, i motivà una profunda reflexió que obrí pas a nous plantejaments de la joieria contemporània i un ventall de noves possibilitats. És confirmava l’orientació de la joia catalana cap als nous corrents europeus, s’afavoria progressivament la relació amb l’orfebreria centreeuropea i es rebia l’influx directe de Pforzheim. Hi havia una creixent arribada de llibres i revistes estrangeres de l’especialitat que juntament amb el creixent procés d’industrialització i la presència dominant dels dissenys i l’assessorament pedagògic, prepararen l’ambient favorable per l’experimentació i la transformació del concepte de joia en mans de la següent generació de joiers.

Els joves catalans que anaren a estudiar a Pforzheim, un cop acabats els estudis, de tornada treballaven a l’Escola Massana com a professors. Des d’aleshores Barcelona no ha deixat de mantenir contacte amb Pforzheim.

De resultats de l’exposició dels alumnes de la Kunst Werkschule, els de l’Escola Massana van ser convidats pels alemanys a preparar-ne una altra a Pforzheim, en la qual havien de presentar els seus treballs.

Es va preparar una exposició amb els treballs dels alumnes de l’Escola Massana a Pforzheim. La mostra donà prestigi internacional a les realitzacions de la Massana i s´en confirmà el caire europeu. La Kunst Werkschule concedí la Gran Placa anual al director i claustre de professors del Conservatori Municipal d’Arts Sumptuàries «Escola Massana», en homenatge a la tasca docent que el centre havia desenvolupat i alhora en commemoració i reconeixement de l’acció cultural conjunta que des de feia mes d’un any havien iniciat ambdues escoles amb l’exposició que l’escola alemanya havia fet a Barcelona. Aquesta recompensa era concedida per primera vegada a un estranger, la qual cosa augmentà més encara la importància honorifica de la distinció.

Per l’Aula Oberta de Joieria passaren professors amb prestigi internacional. Hi acudiren nombrosos alumnes estrangers, per perfeccionar-se la formació artística testimoniant el creixent prestigi aconseguit per l’Escola dins i fora del país.

El 1974 començà a organitzar-se un taller de Disseny i experimentació de joiera. S’en feu càrrec inicialment Anna Font, poc desprès en fou el continuador Ramon Puig Cuyàs, que des de la seva aula ha fonamentat un corrent que és seguit per nombrosos deixebles.

Dels anys setanta ençà, Manuel Capdevila va participar activament en la vida artística catalana, alternant el seu ofici de joier amb la dedicació a la pintura.

La seva activitat professional ha estat reconeguda amb l’atorgament de premis, medalles i distincions honorífiques, destaquem: el 1967 va rebre la Medalla d’Or de l’Estat de Baviera a l’exposició Form und Quälitat de Munic, el 1986 va rebre la Creu de Sant Jordi atorgada per la Generalitat de Catalunya, El 1993 va ser elegit Acadèmic Honorífic de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i el 1999 li va ver atorgada la Medalla d’Or al Mèrit Artístic de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona.

Diferents museus i col.lecions privades i publiques han acollit les seves joies i objectes d’orfebreria. En destaquem: el Museu Nacional d’Art de Catalunya, Museu de les Arts Decoratives de Barcelona, Museu d’Art de Montserrat, Copoteca del FAD.

M. Àngels Canut

Historiadora de l’Art