Emilio Freixas Aranguren

publicado en: Aquarel·les, Art, Pintura, Posts | 0

Emilio Freixas ArangurenEmilio Freixas Aranguren

(Barcelona, 1899 – 1976)

 

Emilio Freixas Aranguren dibuixant escenòfrag, il·lustrador.

Emilio Freixas Aranguren, (Barcelona, 1899 – 1976).

Destaca no només com a dibuixant, escenògraf, il·lustrador sinó que és, considerat pioner de la historieta a Espanya. Així mateix se li ha reconegut la seva extraordinària tasca com a pedagog del dibuix. Ja de petit va mostrar grans dots per al dibuix. Va ser alumne del pintor Emilio Casals, (Barcelona 1843 – 1928). La seva gran habilitat i desimboltura per al dibuix el va portar a treballar en els tallers dels escenògrafs Bullbena i Girbal, com a escenògraf i decorador durant més d’una dècada. Des de la seva joventut dibuixa de manera incansable cartells, vinyetes publicitàries, és reconegut com a mestre en l’especialitat.

 

Freixas director artístic de publicitat

El seu dibuix elegant, estilitzat, sintètic i solt era ideal per a una branca que comptava a Espanya amb destacats professionals, amb justa fama fora de les nostres fronteres, destacats artífexs als quals el propi Freixas reconeixia com a mestres en l’especialitat. La firma Laurendor, de productes de bellesa femenina el va nomenar cap del seu departament artístic, comprensiu de la publicitat directa, normatives generals, exposicions aparadorisme, campanyes, etc. Freixas es va trobar a gust en una modalitat en què els seus dots de gran dibuixant i colorista li venien a la mesura. Són esplèndides, antològiques, en el seu impacte cartellista, la sèrie d’il·lustracions publicades en els anys 40 i 50, en les més selectes revistes de l’època. Aquesta vegada les reproduccions van merèixer més espai, millor paper i impressió. L’anunci, magnífic de presentació i destacat artístic del producte ofert, s’adornava amb esplèndides cares i cossos de dona, parangonables a les destacades publicitats fetes a París, meca mundial dels cosmètics i de la seva propaganda. Però a més Freixas, en una activitat amb tanta competència, era original, distingit i admirat publicitari.

 

Text d’Antonio de Mateo Remacha

Publicat al catàleg 1999 Centenari del naixement Emilio Freixas 1899 – 1978, Caja Madrid, obra Social, 1999 pàg. 24

Antonio de Mateo Remacha, Comissari i coordinador de l’Exposició dels Cent anys del naixement d’Emilio Freixas.

Visita la seva exposició a la nostra galeria

———————–

Emilio Freixas Aranguren

(Barcelona, 1899 – 1976)


Emilio Freixas Aranguren dibujante, escenógrafo, ilustrador.

Emilio Freixas Aranguren, (Barcelona, 1899 – 1976)

Destacó no solo como dibujante, escenógrafo, ilustrador sino que es, considerado pionero de la historieta en España. Así mismo se le ha reconocido su extraordinaria labor como pedagogo del dibujo.

Ya de pequeño mostró grandes dotes para el dibujo. Fue alumno del pintor Emilio Casals (Barcelona 1843 – 1928). Su gran habilidad y desenvoltura para el dibujo le llevo a trabajar en los talleres de los escenógrafos Bullbena y Girbal, como escenógrafo y decorador durante más de una década.

Desde su juventud dibujo de forma incansable carteles, viñetas publicitarias, reconocido como maestro en la especialidad.

 

 

Freixas director artístico de publicidad

Su dibujo elegante, estilizado, sintético y suelto era ideal para una rama que contaba en España con destacados profesionales, con justa fama fuera de nuestras fronteras, destacados artífices a los que el propio Freixas reconocía como maestros en la especialidad.

La firma Laurendor, de productos de belleza femenina le nombró jefe de su departamento artístico, comprensivo de la publicidad directa, normativas generales, exposiciones escaparatismo, campañas, etc

Freixas se encontró a sus anchas en una modalidad en que sus dotes de gran dibujante y colorista le venían a la medida. Son esplendidas, antológicas, en su impacto cartelista, la serie de ilustraciones publicadas en los años 40 y 50, en las más selectas revistas de la época. Esta vez las reproducciones merecieron mayor espacio, mejor papel e impresión. El anuncio, magnifico de presentación y destaque artístico del producto ofrecido, se adornaba con esplendidas caras y cuerpos de mujer, parangonables a las destacadas publicidades hechas en París, meca mundial de los cosméticos y de su propaganda. Pero además Freixas, en una actividad con tanta competencia, era original, distinguido y admirado publicitario.

Texto de Antonio de Mateo Remacha,

Publicado en el catalogo 1999 Centenario del nacimiento Emilio Freixas 1899 – 1978, Caja Madrid, obra Social, 1999 p. 24

Antonio de Mateo Remacha, Comisario y Coordinador de la Exposición de los Cien años del nacimiento de Emilio Freixas.