Antoni Subirats - Pins - Angels Canut

Antoni Subirats

Sóc nascut a Barcelona i vaig iniciar-me en la plàstica de molt jove, notifications.

Els primers estudis els vaig cursar a l’Escola Massana, notifications.

notifications, notifications, notifications, notifications.

notifications, notifications, notifications, notifications, Mexico.

notifications, a l’Escola Massana i a l’Institut del Teatre.

No dubtis en veure les obres d´Antoni Subirats a http://angelscanut.com/producto-categoria/galeria-dart-tecnica-mixta/nostres-artistes/antoni-subirats/