Centre d’estudi, de disseny i taller Àngels Canut

El centre d’estudi, de disseny i taller Àngels Canut està situat a l’eixample dret de Barcelona al barri de la Sagrada Familia.

Oferim un servei de manteniment de les nostres peçes.

info@angelscanut.com

Tel.+34 679422077

Ángels Canut

Segueix-nos a Facebook

 Centro de estudio, de diseño y taller Àngels Canut

El centro de estudio, de diseño y taller Ángels Canut está situado en el ensanche derecho de Barcelona en el barrio de la Sagrada Família

Ofrecemos un servicio de mantenimiento de nuestras piezas
info@angelscanut.com

Tel. +34 679422077 
Ángels Canut
También nos puedes seguir en Facebook